The Core English Grammar

Essential English Grammar

Home

Trang này tổng hợp các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao được biên tập và tổng hợp lại bởi Lý Minh Nhựt để phục vụ mục đích chia sẻ kiến thức một cách hệ thống và hiệu quả.

Mặc dù có vô số nguồn tài liệu in ấn hoặc tài liệu online về ngữ pháp tiếng Anh, trang này được tạo ra trước tiên để phục vụ cho mục đích cá nhân và đem đến sự thuận lợi tốt hơn cho người học theo ý kiến chủ quan của người biên soạn.

Các nguồn tài liệu tham khảo:

  1. Mind Map English Grammar của Tiến sĩ Nguyễn Đắc Tâm
  2. English Grammar in Use (4th Edition) của Raymond Murphy
  3. Longman English Grammar Practice for intermediate students của L.G.Alexander
  4. A practical English Grammar của A.J.Thomson and A.V.Martinet
  5. Ngữ Pháp Tiếng Anh Thực Hành của Mai Lan Hương và Hà Thanh Uyên
  6. Những Điều Cực Đỉnh Về Tiếng Anh của Lottie Stride
  7. The Elements of Styles của William Strunk Jr. và E.B.White
  8. The Punctuation Guide website của Jordan Penn
  9. Các nguồn tài liệu trên Internet

Các bạn có nhu cầu về tài liệu học tập tiếng Anh khác thì tham khảo thêm tại website: nhutly.com

Phản hồi hay đóng góp vui lòng liên hệ qua lminhnhut@gmail.com

MỤC LỤC NỘI DUNG CỦA WEBSITE (nhanh chóng tìm đến phần cần học)

Cảm ơn và chúc tiến bộ.

 

Create your website with WordPress.com
Get started